φειδόμεθ'

φειδόμεθ'
φειδόμεθα , φείδομαι
spare
pres ind mp 1st pl
φειδόμεθα , φείδομαι
spare
imperf ind mp 1st pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”